Urval

Det viktigaste för varje verksamhet är inte att få mycket omvärldsinformation – det är att få relevant omvärldsinformation. Att använda en digital sökprofil i sin mediebevakning är bra, men ibland räcker det inte ända fram. Våra redaktörer hjälper ett antal europeiska organisationer och företag att välja de viktigaste och mest relevanta nyheterna ur det flöde av information som kommer in från omvärlden varje dag. På så vis slipper ni själva sålla bort det som inte är relevant. Kontakta oss för ett förslag!

Sammanfattning »